Không sử dụng trái phép hoặc vi phạm pháp luật


Là điều kiện bắt buộc khi sử dụng website này, bạn phải tuân thủ quy định, quy chế, pháp luật , nội quy liên quan đến việc dịch vụ của chúng tôi và và các hoạt động nào liên quan. Ngoài ra, bạn phải cam kết không sử dụng website này với mục đích bất chính hoặc bị pháp luật nghiêm cấm, bất chính hoặc vi phạm các điều khoản, điều kiện và thông báo sau. Bạn đồng ý: 

Bạn đồng ý:


1. Không tải lên, đăng, gửi thư điện tử hoặc truyền tải bất kỳ nội dung nào bị coi là bất hợp pháp, không lành mạnh, đe dọa, lăng mạ, kích động, nói xấu, khiếm nhã, bôi nhọ, xâm phạm đến sự riêng tư của người khác, phân biệt chủng tộc hoặc những hành vi không chấp nhận được.
2. Không tải lên, đăng, gửi thư điện tử hoặc truyền tải bất kỳ tài liệu chứa vi rút phần mềm hoặc mã máy tính, các tập tin, chương trình với mục đích gây cản trở, phá hỏng hoặc hạn chế chức năng của phần cứng hoặc phần mềm máy tính hoặc thiết bị viễn thông.
3. Không thu thập hoặc lưu trữ thông tin cá nhân về những người sử dụng khác.
4. Không gây cản trở hoặc phá hủy dịch vụ hoặc mạng liên kết với dịch vụ, hoặc không tuân thủ luật lệ, quy trình, chính sách, thủ tục hoặc quy định của các mạng được kết nối với dịch vụ

 

Quick
Công ty TNHH Sorbus Việt Nam
Công ty TNHH Sorbus Việt Nam
Công ty TNHH Sorbus Việt Nam