Chương trình thành viên

Chương trình bao gồm 3 cấp độ thành viên: Silver/Gold/Dimond với quyền lợi và mức ưu đãi khác nhau. Mỗi khi thực hiện giao dịch tại Solgar Vietnam Website, giá trị mua hàng của quý khách sẽ được lưu lại trong tài khoản. 
Mỗi khi quý khách mua hàng, quý khách sẽ có cơ hội để nâng cấp thành viên. Giá trị mua hàng để quy đổi cấp độ thành viên như sau: 

Cấp độ thành viên

Giá trị mua hàng (VND)

Lợi ích

Silver

0 < 2,000,000

Không

Gold

2,000,000 - 5,000,000

Chiết khấu 3%

Diamond

> 5,000,000

Chiết khấu 5%

 

Sau khi mua hàng thành công, giá trị mua hàng của quý khách sẽ được ghi nhận vào tài khoản của quý khách.  Giá trị mua hàng sẽ được quy đổi thành lợi ích chiết khấu như bảng phía trên: 
Ví dụ: Với một lần mua hàng với giá trị 2,500,000 (VND), quý khách có thể: 
-    Trở thành thành viên Gold của Solgar Việt Nam
-    Có được mức chiết khấu 3% cho các lần mua tiếp theo cho đến khi quý khách đạt được cấp độ Dimond.
 

Lưu ý: 
-    Giá trị mua hàng chỉ được tích lũy nếu như quý khách là thành viên của Solgar Việt Nam và nếu quý khách thanh toán online (không phải thanh toán bằng tiền mặt).
-    Cấp độ thành viên có thể được thay đổi, chỉnh sửa. 
-    Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của quý khách. Hãy kiểm tra Chính sách quyền riêng tư để biết thêm chi tiết. 
 

 

Quick
Công ty TNHH Sorbus Việt Nam
Công ty TNHH Sorbus Việt Nam
Công ty TNHH Sorbus Việt Nam