Chính sách trả hàng


Quý khách có thể trả lại sản phẩm đã đặt hàng để nhận lại tiền hoặc đổi sản phẩm trong vòng bảy (7) ngày, kể từ ngày nhận được hàng. Sản phẩm trả về phải ở trong tình trạng nguyên vẹn như ban đầu với các tag và bao bì gốc của sản phẩm. 

Xin lưu ý rằng chi phí trả hàng sẽ được chi trả bởi quý khách trừ trường hợp hàng hóa bị hư hỏng do lỗi của chúng tôi. Để trả lại sản phẩm, quý khách vui lòng gửi hàng và hóa đơn mua hàng của quý khách về cho chúng tôi. Xin lưu ý đóng gói sản phẩm cẩn thận. Chúng tôi khuyên quý khách lựa chọn một hãng vận chuyển uy tín để tránh mọi rủi ro có thể xảy ra. Solgar Việt Nam sẽ hoàn lại tiền cho quý khách khi chúng tôi nhận được sản phẩm của quý khách.

Chính sách đổi hàng


Để đổi một sản phẩm, xin vui lòng liên hệ với dịch vụ khách hàng tại Trung tâm khách hàng. Nếu quý khách nhận được sản phẩm của chúng tôi như một món quà, quý khách cũng có thể đổi sang một sản phẩm khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn trong vòng bảy (7) ngày kể từ ngày nhận được hàng hàng. Quý khách - người nhận quà hoặc người mua phải trả phần chênh lệch giữa 2 sản phẩm 

Xin lưu ý rằng chi phí trả hàng sẽ được chi trả bởi quý khách trừ trường hợp hàng hóa bị hư hỏng do lỗi của chúng tôi. Để trả lại sản phẩm, quý khách vui lòng gửi hàng và hóa đơn mua hàng của quý khách về cho chúng tôi . Xin lưu ý đóng gói sản phẩm cẩn thận. Chúng tôi khuyên quý khác lựa chọn một hãng vận chuyển uy tín để tránh mọi rủi ro có thể xảy ra. Solgar Việt Nam sẽ hoàn lại tiền cho quý khách khi chúng tôi nhận được sản phẩm của quý khách. 

Một số hạn chế sẽ áp dụng cho việc đổi hoặc trả một số mặt hàng, bao gồm: các sản phẩm đang trong thời gian khuyến mại hoặc các sản phẩm không được đổi, trả

Quick
Công ty TNHH Sorbus Việt Nam
Công ty TNHH Sorbus Việt Nam
Công ty TNHH Sorbus Việt Nam